Eesti orhideede rekordid
MTÜ Käoraamat koondab Eesti orhideede rekordeid pikkuste, õitseaegade ja muude mõõdetavate karakteristikute järgi. See aitab meil kõigil neid paremini mõista, tekitab uusi arusaamu, nihutab piire ja loob faktipõhise aluse tulevikuks.
Kõik seniseid tulemusi ületavad uued tähelepanekud on äärmiselt teretulnud! Põhitingimus tabeli täienduseks on teemakohastele kriteeriumitele (vt juhend tabeli all) vastav piisavalt arusaadava fotofikseering, millele on lisatud täpne koht,  leidja nimi ja saadetud emailile info(ät)kaoraamat.ee.
ÕITE ARV
Tihedaõiene käoraamat
 (Gymnadenia densiflora)
163 õit
Pärnumaa (2013)
Foto: Toomas Hirse, Rainar Kurbel
Rohekas käokeel
 (Platanthera chlorantha)
40 õit
Saaremaa (2021)
Foto: Arto-Randel Servet
Punane tolmpea
 (Cephalanthera rubra)
32 õit
Pärnumaa (2020)
Foto: Rainar Kurbel
#
 Takson
Õite arv
Aasta
 Maakond  Leidja(d)
1.
 Tihedaõiene käoraamat
 (Gymnadenia densiflora)
163*
2013
 Pärnumaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
2.
 Tõmmu käpp (hiline)
 (Neotinea ustulata var. aestivalis)
147*
2013
 Pärnumaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
3.
 Harilik käoraamat
 (Gymnadenia conopsea)
136*
2013
 Pärnumaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
4.
 Ainulehine soovalk
 (Malaxis monophyllos)
109*
2005
 Tartumaa  Toomas Hirse
5.
 Hall käpp
 (Orchis militaris)
107*
2011
 Saaremaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
6.
 Tõmmu käpp (varajane)
 (Neotinea ustulata var. ustulata)
104*
2013
 Saaremaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
7.
 Kahkjaspunane sõrmkäpp
 (Dactylorhiza incarnata)
84*
2012
 Valgamaa  Toomas Hirse
8.
 Balti sõrmkäpp
 (Dactylorhiza majalis subsp. baltica)
84*
2011
 Võrumaa  Toomas Hirse
9.
 Lõhnav käoraamat
 (Gymnadenia odoratissima)
79*
2013
 Lääne-Virumaa  Toomas Hirse
10.
 Harilik muguljuur
 (Herminium monorchis)
77*
2013
 Pärnumaa  Rainar Kurbel
11.
 Vööthuul-sõrmkäpp
 (Dactylorhiza fuchsii)
74*
2013
 Harjumaa  Rainar Kurbel
12.
 Saaremaa sõrmkäpp
 (Dactylorhiza praetermissa subsp. osiliensis)
69*
2014
 Saaremaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
13.
 Pruunikas pesajuur
 (Neottia nidus-avis)
69*
2013
 Tartumaa  Toomas Hirse
14.
 Laialehine neiuvaip
 (Epipactis helleborine)
66*
2013
 Pärnumaa  Rainar Kurbel
15.
 Püramiid-koerakäpp
 (Anacamptis pyramidalis)
63*
2013
 Saaremaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
16.
 Suur käopõll
 (Neottia ovata)
61*
2011
 Hiiumaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
17.
 Kollakas sõrmkäpp
 (Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca)
60*
2011
 Saaremaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
18.
 Jumalakäpp
 (Orchis mascula)
58*
2012
 Pärnumaa  Rainar Kurbel
19.
 Lõuna-jumalakäpp
 (Orchis mascula subsp. speciosa)
58*
2013
 Valgamaa  Toomas Hirse
20.
 Tumepunane neiuvaip
 (Epipactis atrorubens)
57*
2011
 Hiiumaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
21.
 Väikeselehine neiuvaip
 (Epipactis helleborine subsp. orbicularis)
52*
2019
 Harjumaa  Rainar Kurbel
22.
 Harilik sookäpp
 (Hammarbya paludosa)
41*
2005
 Harjumaa  Toomas Hirse
23.
 Rohekas käokeel
 (Platanthera chlorantha)
40
2021
 Saaremaa  Arto-Randel Servet
24.
 Kuradi-sõrmkäpp
 (Dactylorhiza maculata)
37*
2013
 Tartumaa  Toomas Hirse
25.
 Kahelehine käokeel
 (Platanthera bifolia)
35
2012
 Harjumaa  Rainar Kurbel
26.
 Roomav öövilge
 (Goodyera repens)
35*
2014
 Ida-Virumaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
27.
 Russowi sõrmkäpp
 (Dactylorhiza russowii)
34*
2015
 Tartumaa  Toomas Hirse
28.
 Soohiilakas
 (Liparis loeselii)
32*
2014
 Pärnumaa  Rainar Kurbel
29.
 Punane tolmpea
 (Cephalanthera rubra)
32
2020
 Pärnumaa  Rainar Kurbel
30.
 Valge tolmpea
 (Cephalanthera longifolia)
32
2009
 Saaremaa  Rainar Kurbel
31.
 Soo-neiuvaip
 (Epipactis palustris)
31
2009
 Saaremaa  Arto-Randel Servet
32.
 Rohekas õõskeel
 (Dactylorhiza viridis)
30
2013
 Pärnumaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
33.
 Täpiline sõrmkäpp
 (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta)
26*
2013
 Saaremaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
34.
 Puhtu sõrmkäpp
 (Dactylorhiza vironii)
25
2013
 Pärnumaa  Rainar Kurbel
35.
 Arukäpp
 (Anacamptis morio)
18*
2011
 Saaremaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
36.
 Kärbesõis
 (Ophrys insectifera)
18
2015
 Hiiumaa  Arto-Randel Servet
37.
 Väike käopõll
 (Neottia cordata)
17*
2011
 Võrumaa  Toomas Hirse
38.
 Kõdu-koralljuur
 (Corallorhiza trifida)
14*
2013
 Jõgevamaa  Toomas Hirse
39.
 Lehitu pisikäpp
 (Epipogium aphyllum)
8
2020
 Ida-Virumaa  Toomas Hirse, Rainar Kurbel
40.
 Kaunis kuldking
 (Cypripedium calceolus)
3
2012
2013
2015
2018
2020
2020
 Saaremaa
 Saaremaa
 Ida-Virumaa
 Läänemaa
 Pärnumaa
 Pärnumaa
 Toomas Hirse, Rainar Kurbel
 Toomas Hirse, Rainar Kurbel
 Toomas Hirse
 Toomas Hirse, Rainar Kurbel
 Rainar Kurbel
 Rainar Kurbel
* - tärniga on märgitud erinevate tööde käigus tehtud mõõtmised millest pole pilte, kuid on kasutatud kehtivaid põhimõtteid. Neid tulemusi saab vaadelda kui lävendit edasiseks.
Õite arvu registreerimise tööjuhend

1. Loenda hoolikalt kõik õied õisikus. Arvesse lähevad ka juba viljunud õied (kuprad) või veel avanemata pungad. Nende liikidega, kellel on õisi väga tihedalt ja palju (mõnel ka üle 100), kasuta sellist loendusmeetodit, et liigu vaid alt üles või ülevalt alla ja hoia millegagi kindlat järge. Püstiste ridade kaupa loendamine ei ole efektiivne.
2. Tee foto kogu õisikust nii, et kõik õied oleks maksimaalselt nähtavad. Neist liikidest, kellel on õisi väga tihedalt ja palju (mõnel ka üle 100), soovime pilte õisiku mitmest küljest kontrollitavuse tõhustamiseks.