Väljaanded
 
"EESTI ORHIDEEDE KÄSIRAAMAT"
Kõvaköide, formaat 170x250 mm, 304 lk, 1005 pilti.
Autorid Rainar Kurbel ja Toomas Hirse
Raamat ilmus trükist 12. mail 2017 ja on nüüdseks läbi müüdud.

Lühike ülevaade:
Oluline osa raamatust on piltmääraja, mis ei eelda teadmisi bioloogia vallas. Lisaks õitsvate taimede osale on võimalik määrata ka viljunud orhideesid. Määramist lihtsustavad oskussõnad pildis ehk botaanilised terminid näidatuna piltidel, mitte kirjelduste või joonistena.

Lisaks:
* Detailsed levikukaardid
* Uued arvandmed liikidest ja alamliikidest
* Õiepildi näide 1:1-le reaalsuuruses
* Süstemaatikas toimunud muudatused
* Naaberriikides leiduvad liigid
* Hübriidid ja muud ebatavalised orhideed
* Eesti orhideede pikkusrekordid
* Muud huvitavat
 
"KÄORAAMAT - ORHIDEEAASTA"
Aastatel 2013. ja 2014. andsime välja aastat kokkuvõtvat trükist. Paberväljaandena on läbi müüdud, kuid elektrooniliselt on neid võimalik lugeda ja alla laadida (PDF-failidena).
 
 
ORHIDEEDE KALENDRID
Oleme välja andnud kaks orhideede seinakalendrit aastatel 2014 ja 2015.
Orhideekalender 2015
Orhideekalender 2014