TEGEVUSED
Mittetulundusühing Käoraamat
Asutatud: 13. august 2013
Asutajad: Rainar Kurbel, Toomas Hirse
Eesmärgiks on käpaliste ehk orhideede uurimine, kaitsmine ja tutvustamine.
Meie sooviks on teha aktiivset koostööd orhideehuviliste, uurijate ja kaitsjatega, kodaniku ühiskonna eestvedajatega, valitsusvälistele organisatsioonidega, teadusasutustega ja valitsusasutustega.
Meie poolt pakutavad teenused:
- inventeerimine
- seiramine
- eksperthinnangute andmine
- kasvukohtade hooldamine
- nõustamine
- koolitamine
Registrikood: 80359761
KMKR nr: Ei ole käibemaksukohustust
IBAN: EE977700771001560409
LHV Pank
E-post: info[ät]kaoraamat.ee
  Eesti orhideede pikkusrekordid
  Alustasime fotograafiliselt tõestatud Eesti orhideede pikkusrekordite talletamist juba enne ühingu asutamist. Kõike seda mõttega, et vastav info talletuks ja oleks kontrollitav. Orhideesid käsitlevast kirjandusest ja orhideede määrajatest leiame enamasti tüüpilised taimede pikkusmõõtude vahemikud. Vahel harva on tehtud juttu isendite maksimaalsetest mõõtudest või koguni konkreetsete leidude kirjeldustest. Paraku on neil juhtudel raske leida peale taime üldpildi ja ütluste tõendeid pikkuse mõõtmise tehnilise teostuse kohta. Seega tuleb varasemat teavet kasutada kui eelteadmiste allikat ja edaspidiseks on huvilistele pakkuda välja käpaliste pikkusmõõtude registreerimiseks väike tööjuhend, kuidas sooritada korrektne mõõtmine.

Raskeim osa on leida rekordikanditaat loodusest. Seega kui mõõdulindiga mõõtes on selgunud, et oled leidnud rekordisendi, tuleks teha foto täispikkuses taimest. Tähtis on, et nii taim kui mõõdulint oleksid korraga fookuses, et pikkus oleks tuvastatav lindi ja taime võrdluses. Abiks sellise foto tegemisel võiks olla statiiv või kaaslane. Käe või mõõdulindi abiga võib taime toetada, et ta oleks püstisemas asendis, kuid kõverat vart või õisikut ei tohi pikemaks venitada. See tähendab, et vaatleja kaasabil pikemaks venitatud taim rekordikõlbulik ei ole! Kõverik las jääda ka pildil kõverikuks. Mõõdulint peab olema sirgelt, kuid mitte tingimata 90-kraadise nurgaga maapinna suhtes. Mõõdulindi ots peab olema vastu maapinda, mitte asetsema samblal. Kindlasti ei tohi mõõdulinti suruda pinnasesse – see ohustab isendit!

Rekordorhideest pildi saatmisel tuleb märkida mõõtja-pildistaja nimi või mitme isiku puhul nimed. Samuti soovime teada leiu täpset asukohta (GPS-koordinaadid või kaardile kantud punkt). Juhul kui saadate asukoha kaardil, peab asukoht olema äratuntav mõne kaardile kantud asukohanime, konkreetse maamärgi või mõne muu objekti abil. Fotofail peab olema töötlemata kujul. Rekordeid fikseeritakse peamiselt liikide kaupa, kuid arvesse lähevad ka madalamate taksonite rekordid (varieteedid, vormid, alamliigid). Iga maakonna kohta registreeritakse eraldi orhideede pikkusrekordid, et saada rohkem aimu, kuivõrd erinevad võivad liikide kasvutingimused olla „hiiglaste“ kasvamiseks. Orhideede pikkused registreeritakse andmebaasis poole sentimeetri täpsusega. Väljatöötamisel on iga taksoni puhul eraldi pikkusmäär, millest alates loetakse vaatlus andmebaasikõlbulikuks.

Siit leiate liikide rekordid Eestis maakondade kaupa - TABEL. Rekordid on olemuselt ikka ületamiseks, mistõttu ootame kõikide orhideehuviliste tähelepanekuid koos mõõtetulemusega pildil aadressile kaoraamat[ät]gmail.com.

Punase tolmpea käsitolmeldamine
Teadupärast loomulikul teel on punane tolmpea väga halb viljuja, mõnes väiksemas populatsioonis (1-10 taime) ei pruugi kupraid mõnel aastal tekkidagi. Võtsin eesmärgiks saavutada tavapärasest tunduvalt suurem viljunud kuparde hulk ja seeläbi panustada perspektiivile, et suurenenud seemnete arv annab aastate pärast efekti populatsiooni isendite arvukuses ja areaali laienemises.

Eksperimendi viisin läbi ühes Mandri-Eesti loometsas asuvas umbes paarikümne õitsva isendiga punase tolmpea populatsioonis. Mismoodi see käis ja mis on tulemused, saate videost vaadata.

Rainar Kurbel

Linnade orhideerikkuse kaardistamise võistlus
  MTÜ Käoraamat tegi 2014. kevadel võistlusvormis üleskutse kaardistada Eesti linnades kasvavaid orhideesid eesmärgiga täiendada teadmisi Eesti linnade elurikkuse kohta. Selleks oli loodushuvilistel võimalus sisestada oma vaatlusi Loodusvaatluste andmebaasi hiljemalt 20. augustiks (http://loodus.keskkonnainfo.ee/lva/).

Vaatlusi tehti Tallinnas, Tartus, Kuressaares, Paldiskis, Kundas, Kiviõlis ja Jõgeval. Uued lisandunud "orhideelinnad" on Kiviõli (registreeritud liik: laialehine neiuvaip) ja Kunda (kahkjaspunane sõrmkäpp). Nüüd on Eestis orhideede leiukohti teada 21s linnas 47st. Eesti linnades seni leitud 24 erinevale orhideeliigile lisa ei tulnud. Linnade lõikes leiti uusi liike vaid Tallinnast. Nendeks liikideks olid kuldking, kuradi-sõrmkäpp ja rohekas käokeel. II kaitsekategooria liikidest leiti kärbesõit (Kuressaare) ja kuldkinga (Tallinn). Arvestades piirkondlikku eripära tuleb kõige tähelepanu väärsemaks pidada kuldkinga leidmist Tallinnast.

Võistlusest võttis osa 16 vaatlejat. Kokku laekus 63 teadet, mis jagunesid 14 erineva orhideeliigi vahel. Võitjaks osutus 33 vaatlusega Aiki Tibar, keda MTÜ Käoraamat tunnustas eriauhinnaga. Kõik teisedki osavõtjad said preemia osaliseks.

 
Eesti orhideed
- oskussõnad (terminoloogia)
- orhideede nimed eestikeeles
- ohustatus ja kaitse
- süstemaatika
- pikkusrekordite tabel (PDF)
- Eesti orhideede bibliograafia II (PDF)
Lingid
eElurikkus
Eesti orhideed: Orhidee.ee
Eesti eFloora
Looduskaitseseadus
Eesti ohustatud liikide punane nimestik
NATARC taimekogud
Maa-ameti geoportaal
DELFI - Eesti kaart
OrchidWire
KEW Plants World Checklists
Orchidaceae - Wikipedia
- veel linke