Teenused ja tehtud tööd
Ühing pakub erinevaid teenuseid, et sellega toetada oma tegevusi. Teenuse juurde käib ka nõustamine, et leida just see lahendus mida vajatakse.
Inventeerimine ja seiramine
Meie meelisobjektideks on looduslikud orhideed, kuid võõras pole ka muude kaitsealuste taimeliikide otsimine ja kaardistamine kindlaks määratud territooriumilt; näiteks katastriüksus, omavalitsus, geograafiline piirkond, kogu Eesti või mõni muu.
Eksperthinnangute andmine ja nõustamine
Omame pikaajalist kogemust looduslike orhideede uurimise ja kaitsmise vallas. Huvi pakkuvad on ka mitmed teised kaitsealused taimeliigid ja nende eluoluga seonduv.
Liikide kasvukohtade taastamine ja hooldamine
Üldiselt tehakse neid töid riiklikult planeeritud tegevustena või eksperthinnangute alusel. Seda teenust osutades peavad olema eelnevalt taotletud load või kooskõlastused Keskkonnaametilt. Teeme mitmesuguseid töid kaitsealuste liikide kehvas või kriitilises seisus kasvukohtades - võsalõikus, harvendusraie, kännu- ja juurevõsude tõrje, trimmerdamine.
Kaitsealuste taimeliikide ümberasustamine
Töid teostame ainult Keskkonnaameti loa alusel. Selle üsna äärmusliku meetme kasutamise vajadus tuleneb tavaliselt tiheasustusala arendustegevustest, aga ka oluliste infrastruktuuriobjektide rajamisest või laiendamisest.
Koolitamine
Omame häid teadmisi looduslikest orhideedest ja meeleldi oleme valmis neid jagama, et paraneks liikide tundmine.
 
  AASTA   TÖÖ   TELLIJA  
  2022   Kauni kuldkinga kasvukoha hooldus Lihula maastikukaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus
      Kauni kuldkinga kasvukoha hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus
      Valge tolmpea kasvukohtade hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus
      Lüganuse vallas botaaniline inventuur planeeringu alal   Hendrikson & Ko
  2021   Saaremaa sõrmkäpa ja tõmmu käpa inventuur   Keskkonnaamet
      Väo karjääri alustaimestiku inventuur   OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam
      Kauni kuldkinga kasvukoha hooldus Lihula maastikukaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Kauni kuldkinga kasvukoha hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Valge tolmpea kasvukohtade hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Ülemiste terminali alustaimestiku inventuur   Rail Baltic Estonia OÜ
      Liivamäe küla kaitsealuste taimeliikide inventuur   Maru Ehituse AS
      Avaliku ruumi kaitsealuste taimeliikide fotonäitus   Keila Linnavalitsus
      Merirahu kaitsealuste taimeliikide inventuur   Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalamet
      Kaitsealuste taimeliikide koolitus Saaremaal   Keskkonnaamet
  2020   Nõmmnelgi ja hanepaju ümberistutamine Tallinnas Nõmme-Mustamäel   Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalamet
 
      Nõmmnelgi ümberistutamine Tallinnas Järvel   Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalamet
 
      Kauni kuldkinga kasvukoha hooldus Lihula maastikukaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Kauni kuldkinga kasvukoha hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Valge tolmpea kasvukoha hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Jumalakäpa inventuur Mandri-Eestis   Keskkonnaamet  
  2019   Tallinnas Nõmmel orhideede ümberistutamise tööd   Tallinna Linnavalitsus  
      Tallinnas Kloostrimetsas kaitsealuste taimeliikide inventuur   Tallinna Linnavalitsus  
      Kauni kuldkinga kasvukoha hooldus Lihula maastikukaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Kauni kuldkinga kasvukoha hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Valge tolmpea kasvukohtade hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Ida-võsalille leviku inventuur koos kaitsekorralduslike soovituste
andmisega
  Keskkonnaamet
 
 
      Tapa lähiharjutusala vääriselupaikade ja kaitsealuste taimede
kasvukohtade inventuur
  Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
 
 
      Pivarootsis Matsalu Junior Ranger laagri loodushuvilistele lastele
ettekanne orhideedest
  Keskkonnaamet  
      Vana-Eeriku kinnistu kaitsealuse taimestiku inventuur   Keskkonnaamet  
      Käpaliste kaitsetegevuskavasse sisendi andmine   Keskkonnaamet  
  2018   Tallinnas Õismäe rabas (Kakumäe) orhideede ümberistutamise tööd   WERM OÜ  
      Tallinnas Kloostrimetsas aas-karukella ümberistutamise tööd   Tallinna Linnavalitsus  
      Tallinnas Järvel orhideede ümberistutamise tööd   Tallinna Linnavalitsus  
      Sooalade inventeerimine   Eestimaa Looduse Fond  
      Valikuliste taimeliikide inventuur Niitvälja soos   Keskkonnaamet  
      Kauni kuldkinga kasvukoha hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Kauni kuldkinga kasvukoha hooldus Lihula maastikukaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Valge tolmpea kasvukoha hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Tahkuranna golfi laienduse ala kaitsealuste taimeliikide kaardistamine   OÜ Golfer (Pärnu Bay Golf)  
  2017   Kauni kuldkinga kasvukoha hooldus Lihula maastikukaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Valge tolmpea kasvukoha hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Püsiksannika leviku, seisundi ja kaitstuse ekspertiis   Keskkonnaamet  
      Püramiid koerakäpa leiukohtade inventuur   Keskkonnaamet  
  2016   Valge tolmpea kasvukoha hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
  2015   Niitvälja soo püsielupaiga ekspertiis   Keskkonnaamet  
      Valge tolmpea kasvukoha hooldus Nehatu looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Punase tolmpea kasvukoha hooldus Vardi looduskaitsealal   Riigi Metsamajandamise Keskus  
      Arukäpa inventuur   Keskkonnaamet  
  2014   Püsiksannika projekteeritavate püsielupaikade ja väheste leiukohtade,
mis jäävad väljapoole kaitstavaid alasid, ekspertiis
  Keskkonnaamet
 
 
      Lehitu pisikäpa inventuur potentsiaalsetes kasvukohtades   Keskkonnaamet  
  2013   Kauni kuldkinga püsielupaikade moodustamise otstarbekuse ekspertiis   Keskkonnaamet