Mittetulundusühing Käoraamat
Asutatud: 13. august 2013
Asutajad: Rainar Kurbel, Toomas Hirse
Eesmärgiks on käpaliste ehk orhideede uurimine, kaitsmine ja tutvustamine.
Meie sooviks on teha aktiivset koostööd orhideehuviliste, uurijate ja kaitsjatega, kodaniku ühiskonna eestvedajatega, valitsusvälistele organisatsioonidega, teadusasutustega ja valitsusasutustega.
Meie poolt pakutavad teenused:
- inventeerimine
- seiramine
- eksperthinnangute andmine
- kasvukohtade hooldamine
- nõustamine
- koolitamine
Registrikood: 80359761
KMKR nr: Ei ole käibemaksukohustust
IBAN: EE977700771001560409
LHV Pank
E-post: info[ät]kaoraamat.ee

Sugukond käpalised ehk orhideelised (Orchidaceae) kuuluvad klassi üheidulehelised (Monocotyledones), hõimkonda katteseemnetaimed e. õistaimed (Angiospermae) ning riiki taimed (Plantae). Sugukond on omakorda jaotatud alamsugukondadeks, triibusteks, alamtriibusteks, liitudeks ja siis perekondadeks.

Esimesena kirjeldas Karl Linné 1753. aastal 8 perekonda orhideesid. 1789. aastal kirjeldas De Jussieu esmakordselt eraldiseisva sugukonna Orchidaceae. Louis Claude Richard töötas välja 1817. aastal orhideesid kirjeldava terminoloogia. John Lindley kirjeldas ajavahemikul 1830-1840 aastani esmakordselt alamsugukonnad. Teda peetakse ka orhidee taksonoomia rajajaks. Viimase ajani kasutati laialdaselt Robert Louis Dressler 1993. aastal raamatus "The Orchids: Natural History and Classification" avaldatud klassifikatsiooni, mis baseerub peamiselt morfoloogilistel tunnustel. Dressleri järgi on sugukonnas 5 alamsugukonda, 22 triibust, 70 alamtriibust, umbes 850 perekonnaga ja umbes 20 000 liigiga.

Alates 1990ndate lõpust, kui molekulaarne fülogeneetika sai peamiseks suunaks taksonoomilise nomenklatuuri määramisel, on aset leidnud rohkelt muudatusi. The Royal Botanical Gardens Kew valitud taimeliikide andmebaasi on kantud 880 perekonda ja ligikaudu 22 000 kinnitatud liiki. Täpne number võibolla aga isegi kuni 25 000 liiki, sest mitmete liikide süstemaatilises kuuluvuses pole jõutud ühtsete seisukohtadeni.

 
Ümberkorraldused sugukonna siseses klassifikatsioonis on toimunud ageade jooksul pidevalt. Uued uurimismeetodid annavad põhjust jätkuvateks muutusteks, kuna teadmiste hulk ajas on pidevas kasvamises. Järgnevalt on ära toodud Eesti oma uuringuid kaasav süstemaatiline liikide nimestik.
 
EESTI KÄPALISTE SÜSTEMAATILINE NIMESTIK
SUGUKOND: Orchidaceae - käpalised e. orhideelised
  ALAMSUGUKOND: Cypripedioideae
      PEREKOND: Cypripedium - kuldking
        Cypripedium calceolus - kaunis kuldking
  ALAMSUGUKOND: Orchidoideae
      PEREKOND: Cephalanthera - tolmpea
        Cephalanthera longifolia - valge tolmpea
        Cephalanthera rubra - punane tolmpea
      PEREKOND: Epipactis - neiuvaip
        Epipactis atrorubens - tumepunane neiuvaip
        Epipactis helleborine - laialehine neiuvaip
        Epipactis helleborine subsp. orbicularis - väikselehine neiuvaip
        Epipactis palustris - soo-neiuvaip
      PEREKOND: Neottia - pesajuur
        Neottia nidus-avis - pruunikas pesajuur
        Nerottia cordata - väike käopõll
        Neottia ovata - suur käopõll
      PEREKOND: Goodyera - öövilge
        Goodyera repens - roomav öövilge
      PEREKOND: Epipogium - pisikäpp
        Epipogium alphyllum - lehitu pisikäpp
      PEREKOND: Gymnadenia - käoraamat
        Gymnadenia conopsea - harilik käoraamat
        Gymnadenia densiflora - tihedaõiene käoraamat
        Gymnadenia odoratissima - lõhnav käoraamat
      PEREKOND: Platanthera - käokeel
        Platanthera bifolia - kahelehine käokeel
        Platanthera chlorantha - rohekas käokeel
      PEREKOND: Ophrys - putukõis
        Ophrys insectifera - kärbesõis
      PEREKOND: Orchis - käpp
        Orchis militaris - hall käpp
        Orchis mascula - jumalakäpp
        Orchis mascula subsp. speciosa - lõuna-jumalakäpp
      PEREKOND: Neotinea -
        Neotinea ustulata - tõmmu käpp
      PEREKOND: Dactylorhiza - sõrmkäpp
        Dactylorhiza baltica - balti sõrmkäpp
        Dactylorhiza fuchsii - vööthuul-sõrmkäpp
        Dactylorhiza incarnata - kahkjaspunane sõrmkäpp
        Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta - täpiline sõrmkäpp
        Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca - kollakas sõrmkäpp
        Dactylorhiza maculata - kuradi-sõrmkäpp
        Dactylorhiza osiliensis - saaremaa sõrmkäpp
        Dactylorhiza russowii - Russowi sõrmkäpp
        Dactylorhiza viridis - rohekas õõskeel (sõrmkäpp)
        Dactylorhiza vironii - puhtu sõrmkäpp
      PEREKOND: Anacamptis - koerakäpp
        Anacamptis morio - arukäpp
        Anacamptis pyramidalis - püramiid-koerakäpp
      PEREKOND: Herminium - muguljuur
        Herminium monorchis - harilik muguljuur
      PEREKOND: Malaxis - sookäpp
        Malaxis monophyllos - ainulehine sookäpp
        Malaxis paludosa - harilik sookäpp
      PEREKOND: Liparis - hiilakas
        Liparis loselii - soohiilakas
      PEREKOND: Corallorhiza - koralljuur
        Corallorhiza trifida - kõdu-koralljuur
 
Mitmetel liikidel eristatakse veel ka liigisiseseid taksoneid: alamliike, varieteete ja vorme. Peale liigisiseste taksonite annavad mitmed liigid ohtralt hübriide. Rohkelt hübridiseeruvad perekonna sõrmkäpp esindajad omavahel, kuid ka teiste perekondade esindajatega, nagu käoraamat ja koerakäpp. Hübridiseerumine on üks viis uue liigi tekkeks.

Eesti orhideed
- oskussõnad (terminoloogia)
- orhideede nimed eestikeeles
- ohustatus ja kaitse
- süstemaatika
- pikkusrekordite tabel (PDF)
- Eesti orhideede bibliograafia II (PDF)
Lingid
eElurikkus
Eesti orhideed: Orhidee.ee
Eesti eFloora
Looduskaitseseadus
Eesti ohustatud liikide punane nimestik
NATARC taimekogud
Maa-ameti geoportaal
DELFI - Eesti kaart
OrchidWire
KEW Plants World Checklists
Orchidaceae - Wikipedia
- veel linke