Mittetulundusühing Käoraamat
Asutatud: 13. august 2013
Asutajad: Rainar Kurbel, Toomas Hirse
Eesmärgiks on käpaliste ehk orhideede uurimine, kaitsmine ja tutvustamine.
Meie sooviks on teha aktiivset koostööd orhideehuviliste, uurijate ja kaitsjatega, kodaniku ühiskonna eestvedajatega, valitsusvälistele organisatsioonidega, teadusasutustega ja valitsusasutustega.
Meie poolt pakutavad teenused:
- inventeerimine
- seiramine
- eksperthinnangute andmine
- kasvukohtade hooldamine
- nõustamine
- koolitamine
Registrikood: 80359761
KMKR nr: Ei ole käibemaksukohustust
IBAN: EE977700771001560409
LHV Pank
E-post: info[ät]kaoraamat.ee

Ühe keele varamut kaunistab iga sõna, mis annab millelegi uue ja täpsema tänduse. Nagu heal lapsel mitu nime, nii on ka taime- ja loomaliikide puhul olnud rahva lemmikutel läbi aegade ikka palju nimetusi. Olgu selleks näiteks siis loomadest hunt, keda teame susi, võsavillemi ja paljude teiste nimedega, või miks mitte kaunid taimed nagu orhideed. Ilmselt on kõige tuntum rahvapärane orhideenimi "ööviiul", mis tähistab kahelehist käokeelt. Samas ei saa seda nime ilmselt üksnes kahelehise käokeelega seostada, sest pole kindel, et süstemaatiliselt eraldi liiki rohekat käokeelt vanarahvas samasse perekonda kuuluvast kahelehisest käokeelest eristada oskas. Veel võib nimetada järgmisi rahvapäraseid orhideenimesid - käoking (kaunis kuldking), jeesusekäerohi (harilik käoraamat), külmkingrohi (soo-neiuvaip) kuradikäpp ja jeesusekäpp (nende nimede all tuntakse liike perekondadest käpp ja sõrmkäpp).

Eesti orhideeliikide ja alamliikide eestikeelsed nimed
(seisuga 28.10.2018)
TEADUSLIK LIIGINIMI EESTIKEELNE LIIGINIMI
Anacamptis coriophora (endine Orchis) lutikkäpp
Anacamptis morio (endine Orchis) arukäpp
Anacamptis pyramidalis püramiid-koerakäpp
Cephalanthera longifolia valge tolmpea
Cephalanthera rubra punane tolmpea
Corallorhiza trifida kõdu-koralljuur
Cypripedium calceolus kaunis kuldking
Dactylorhiza baltica balti sõrmkäpp
Dactylorhiza fuchsii vööthuul-sõrmkäpp
Dactylorhiza incarnata kahkjaspunane sõrmkäpp
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta täpiline sõrmkäpp
Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca kollakas sõrmkäpp
Dactylorhiza maculata kuradi-sõrmkäpp
Dactylorhiza osiliensis saaremaa sõrmkäpp
Dactylorhiza russowii Russowi sõrmkäpp
Dactylorhiza sambucina leeder-sõrmkäpp
Dactylorhiza viridis (endine Coeloglossum viride) rohekas sõrmkäpp ehk rohekas õõskeel
Dactylorhiza vironii puhtu sõrmkäpp
Epipactis atrorubens tumepunane neiuvaip
Epipactis helleborine subsp. orbicularis väikselehine neiuvaip
Epipactis helleborine laialehine neiuvaip
Epipactis palustris soo-neiuvaip
Epipogium aphyllum lehitu pisikäpp
Goodyera repens roomav öövilge
Gymnadenia conopsea harilik käoraamat
Gymnadenia densiflora tihedaõiene käoraamat
Gymnadenia odoratissima lõhnav käoraamat
Hammarbya paludosa sookäpp
Herminium monorchis harilik muguljuur
Liparis loeselii soohiilakas
Malaxis monophyllos ainulehine soovalk
Neotinea ustulata (ex Orchis) tõmmu käpp
Neottia cordata (ex Listera) väike käopõll
Neottia nidus-avis pruunikas pesajuur
Neottia ovata (ex Listera) suur käopõll
Ophrys insectifera kärbesõis
Orchis mascula jumalakäpp
Orchis mascula subsp. speciosa lõuna-jumalakäpp
Orchis militaris hall käpp
Platanthera bifolia kahelehine käokeel
Platanthera chlorantha rohekas käokeel

Peale Eestis leiduvate orhideede on eestikeelse nime saanud vaid üksikud lähimaades esinevad liigid või potiskasvatatavad troopilised orhideed. Enamasti on nimi antud mõne üksiku teose tõlkimisel. Süstemaatiline lähenemine nimede andmisel aga siiani puudub.

Eestikeelsete taimenimede andmebaas (http://www.ut.ee/taimenimed/).

Eesti orhideed
- oskussõnad (terminoloogia)
- orhideede nimed eestikeeles
- ohustatus ja kaitse
- süstemaatika
- pikkusrekordite tabel (PDF)
- Eesti orhideede bibliograafia II (PDF)
Lingid
eElurikkus
Eesti orhideed: Orhidee.ee
Eesti eFloora
Looduskaitseseadus
Eesti ohustatud liikide punane nimestik
NATARC taimekogud
Maa-ameti geoportaal
DELFI - Eesti kaart
OrchidWire
KEW Plants World Checklists
Orchidaceae - Wikipedia
- veel linke