Eesti orhideede ohustatus
Orhideed kuuluvad maailmas vähemal või rohkemal määral ohustatud liikide hulka. Ohustatuse teema seostub ilmselt paljudele punaste raamatute või punaste nimestikega. Oht ise võib seisneda väga erinevates põhjustes. Kas hävib või hävitatakse elupaik. Pole välistatud liigi hävimine ka pelgalt õite ilu tõttu. Siiski väga tihti seisneb oht inimese tegevuses või tegevusetuses. Erinevad arendused, lageraied ja kultuurmaastiku kujundamine toob enamasti kaasa olulised muutused kasvupaikades. Muutuv valgus- ja veerežiim, muutused kooslused võivad tähendada tervete populatsioonide hävimist, rääkimata otsesest isendite või populatsioonide hävitamisest. Samas on osad orhideeliigid inimtegevusest sõltuvad. Kui lakkab niitmine või karjatamine, mille tagajärjel degradeeerub kooslus on tulemus sarnane eelpool kirjeldatuga.
Selleks, et juhtida neile probleemidele tähelepanu hakati koostama punaseid raamatuid. Neis jaotatakse liigid vastavalt ohustatuse astmele kategooriatesse, nimetatakse ohutegurid, hinnatakse seisundit, antakse soovitused kaitse õiguslikuks reguleerimiseks ning kaitsemeetmete kavandamiseks ja rakendamiseks. Viimase Eesti punase nimestiku koostamisel antud hinnangud liikide ja alamliikide kohta pärinevad keskkonnaregistrist (EELIS, väljavõte 28.10.2018). Järgnevalt aga tabeli kujul ülevaade alates 1979. aastast kuni tänaseni välja, milliseks on hinnatud meie orhideede seisu.
 Orhideede ohustatuse kategooriad EELIS alusel (Keskkonnaregister - KAUR)
 Eestikeelne nimi  Teaduslik nimi
1979
1988
1998
2008
2018
 lutikkäpp  Anacamptis coriophora
-
1
1
1
1
 leeder-sõrmkäpp  Dactylorhiza sambucina
2
1
-
1
1
 saaremaa (ojamaa) sõrmkäpp  Dactylorhiza majalis subsp. elatior
-
-
-
3
2
 lääne-sõrmkäpp (hiiumaa) #  Dactylorhiza praetermissa #
-
-
3
2
2
 rohekas õõkeel  Dactylorhiza viridis
4
4
3
2
2
 puhtu sõrmkäpp  Dactylorhiza sp.
-
3
3
2
2
 lehitu pisikäpp  Epipogium aphyllum
4
3
3
2
2
 kõdu-koralljuur  Corallorhiza trifida
-
-
5
3
3
 harilik sookäpp  Hammarbya paludosa
-
5
5
3
3
 arukäpp  Anacamptis morio
4
4
5
3
3
 tõmmu käpp  Neotinea ustulata
4
-
5
3
3
 püramiid-koerakäpp  Anacamptis pyramidalis
4
4
4
4
4
 punane tolmpea  Cephalanthera rubra
4
5
5
4
4
 Russowi sõrmkäpp  Dactylorhiza russowii
-
5
5
4
4
 lõhnav käoraamat  Gymnadenia odoratissima
4
4
5
4
4
 soohiilakas  Liparis loeselii
4
5
5
4
4
 väike käopõll  Neottia cordata
-
-
5
4
4
 ainulehine soovalk  Malaxis monophyllos
-
5
5
4
4
 valge tolmpea  Cephalanthera longifolia
4
5
5
5
5
 kaunis kuldking  Cypripedium calceolus
4
5
5
5
5
 kollakas sõrmkäpp  Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca
-
-
5
5
5
 kuradi-sõrmkäpp  Dactylorhiza maculata
-
-
-
5
5
 harilik muguljuur  Herminium monorchis
4
-
5
5
5
 kärbesõis  Ophrys insectifera
4
5
5
5
5
 jumalakäpp  Orchis mascula
4
4
5
5
5
 täpiline sõrmkäpp  Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta
-
-
5
7
5
 hall käpp  Orchis militaris
4
6
5
5
6
 balti sõrmkäpp  Dactylorhiza majalis subsp. baltica
4
5
5
6
6
 vööthuul-sõrmkäpp  Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii
-
-
-
6
6
 kahkjaspunane sõrmkäpp  Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
-
-
-
6
6
 tumepunane neiuvaip  Epipactis atrorubens
-
-
-
6
6
 laialehine neiuvaip  Epipactis helleborine
-
-
-
6
6
 soo-neiuvaip  Epipactis palustris
-
-
-
6
6
 roomav öövilge  Goodyera repens
-
-
-
6
6
 harilik käoraamat  Gymnadenia conopsea
-
-
-
6
6
 suur käopõll  Neottia ovata
-
-
-
6
6
 pruunikas pesajuur  Neottia nidus-avis
-
-
-
6
6
 kahelehine käokeel  Platanthera bifolia
-
-
-
6
6
 rohekas käokeel  Platanthera chlorantha
-
-
-
6
6
 tihedaõiene käoraamat  Gymnadenia densiflora
-
-
-
-
-
 lõuna-jumalakäpp  Orchis mascula subsp. speciosa
-
-
-
-
-
Ohustatuse kategooriad 1979
2. CR - eriti ohustatud (punane leht)
4. V - väheneva arvukusega ehk ohualtid (kollane leht)
5. R - haruldased (valge leht)
6. LC - ohust pääsenud (roheline leht)

Ohustatuse kategooriad 1998
1. EX - hävinud või tõenäoliselt hävinud
3. E - eriti ohustatud
4. V - ohualtid
5. R - haruldased
5. CD - tähelepanu vajavad

Ohustatuse kategooriad 2008/2017
1. RE - piirkonnas hävinud (regionally extinct)
2. CR - äärmiselt ohustatud (critically endangered)
3. EN - eriti ohustatud (endangered)
4. VU - ohualtid (vulnerable)
5. NT - ohulähedased (near threatened )
6. LC - soodsas seisundis (least concern)
7. DD - puuduliku andmestikuga (data deficient)

# liigi määrang ekslik