Eesti orhideede nimestik
Eestis leidub looduslikult 2023. aasta lõpu seisuga 33 liiki ja 6 alamliiki orhideesid. Liigid jagunevad 18 perekonna vahel järgmiselt (sulgudes liikide arv): Anacamptis (2), Cephalanthera (2), Corallorhiza (1), Cypripedium (1), Dactylorhiza (7), Epipactis (3), Epipogium (1), Goodyera (1), Gymnadenia (3), Hammarbya (1), Herminium (1), Liparis (1), Malaxis (1), Neotinea (1), Neottia (3), Ophrys (1), Orchis (2) ja Platanthera (2).
 
Eesti orhideede nimestik püüab anda võimalikult täieliku loendi Eestis leiduvatest sugukonna käpalised ehk orhideelised liikidest ja alamliikidest ning tähtsamatest varieteetidest. Nimestik sisaldab välja surnud liike () ja ka avaldatud valemäärangud, herbaarselt tõendamata või kaheldava tõendusega orhideetaksoneid (***). Hübriidsete taksonite lisamisest nimekirja on esialgu loobutud, kuna sellekohase materjali läbitöötamine võtab veel aega. Kui alamliiki pole märgitud, esineb Eestis tüüpalamliik.
Taksonid on esitatus teadusliku nimetuse alusel tähestikulises järjekorras. Kehtivad nimetused on paksus kaldkirjas, sünonüümid tavalises kaldkirjas. Sünonüümide valikul on kasutatud Eestis või Eesti kohta väljaantud kirjandust. Nimetused esitatakse koos autorinimega (kui see on teada).
Eestikeelne nimetus on esitatud taksonitel, millel see on olemas. Levik põhineb keskkonnaregistri andmetel (30.01.2020) koos mõningate täpsustustega ja antakse maakonna täpsusega. Esinemise kahtluse korral maakonna ees küsimärk.
Orchidaceae Juss.
  Aceras R.Br.
    Aceras pyramidale (L.) Rchb.f. = Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
   
  Anacamptis Rich. - koerakäpp
    Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase - lutikkäpp
      Liigi esinemist mainib Luce 1823, mida hiljem üle korratakse. 1901. aastast pärineb H.Hiire kogutud herbaareksemplar, mille autentsuses ei saa kindel olla. Pikemalt "Eesti orhideede käsiraamat" lk 278-280.
    Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase - arukäpp
      Levik maakonniti: Pärnu, Saare
    Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. - püramiid-koerakäpp
      Levik maakonniti: Lääne, Pärnu, Saare
   
  Cephalanthera Rich. - tolmpea
    *** Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
      Liigi esinemist mainib Luce 1823. Lõunapoolsema levikuga. Liigi esinemine Eestis ebatõenäoline.
    Cephalanthera ensifolia Rich. = Cephalanthera longifolia (L.) R. M. Fritsch
    Cephalanthera longifolia (L.) R. M. Fritsch - valge tolmpea
      Levik maakonniti: Harju, Hiiu, Lääne, Pärnu, Saare
    Cephalanthera rubra (L.) Rich. - punane tolmpea
      Levik maakonniti: Harju, Hiiu, Ida-Viru, Lääne-Viru, Lääne, Pärnu, Rapla, Saare, Valga
    Cephalanthera xiphophyllum Rchb.f. = Cephalanthera longifolia (L.) R. M. Fritsch
   
  Coeloglossum Hartm.
    Coeloglossum viride (L.) Hartm. = Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
   
  Coralliorrhiza Asch.
    Coralliorrhiza coralliorrhiza = Corallorhiza trifida Châtel.
   
  Corallorhiza Gagnebin - koralljuur
    Corallorhiza innata R.Br. = Corallorhiza trifida Châtel.
    Corallorhiza trifida Châtel. - kõdu-koralljuur
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
   
  Corallorrhiza Gagnebin
    Corallorrhiza innata R.Br. = Corallorhiza trifida Châtel.
   
  Cypripedium L. - kuldking
    Cypripedium calceolus L. - kaunis kuldking
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
   
  Dactylorhiza Neck. ex Nevski - sõrmkäpp
    Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.Orlova = Dactylorhiza majalis subsp. baltica (Klinge) H. Sund.
    Dactylorhiza cruenta (O.F.Müll.) Soó = Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (O. F. Müll.) P. D. Sell
    Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó = Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii (Druce) Hyl.
    *** Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila (Schltr.) Holub
      Taksoni esinemine tõenäoline, kuid uuringud alles käivad.
    Dactylorhiza fuchsii var. psychrophila (Schltr.) Soó = Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila (Schltr.) Holub
    Dactylorhiza incarnata (L.) Soó - kahkjaspunane sõrmkäpp
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    Dactylorhiza incarnata var. borealis = Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
    Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (O. F. Müll.) P. D. Sell - täpiline sõrmkäpp
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades va Ida- ja Lääne-Viru
    Dactylorhiza incarnata var. hyphaematodes (Neuman) Løjtnant = Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta
        (O. F. Müll.) P. D. Sell
    Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    Dactylorhiza incarnata var. latissima = Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
    Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) P. F. Hunt & Summerh. - kollakas sõrmkäpp
      Levik maakonniti: Harju, Hiiu, Lääne, Pärnu, Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi, Võru
    Dactylorhiza incarnata var. reichenbachii Gathoye & D.Tyteca = Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta
        (O. F. Müll.) P. D. Sell
    Dactylorhiza incarnata var. sublatissima = Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
    Dactylorhiza maculata (L.) Soó - kuradi-sõrmkäpp
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    *** Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó
      Vaid Põhja-Saksamaal ja Hollandis leviva alamliigi esinemine Eestis ebatõenäoline.
    *** Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum (E.F.Linton) P.F.Hunt & Summerh.
      Alamliigi esinemist mainib Pikner 2013. Lääne-Euroopas leviva liigi esinemine Eestis ebatõenäoline.
    Dactylorhiza maculata var. ericetorum = Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum (E.F.Linton)
        P.F.Hunt & Summerh.
    Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii (Druce) Hyl. - vööthuul-sõrmkäpp
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    Dactylorhiza maculata var. nummularia Pikner = Dactylorhiza maculata (L.) Soó
    *** Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. - laialehine sõrmkäpp
      Taksoni esinemine põhimõtteliselt võimalik, kuid tõendamata. Varasemalt ei eristatud alamliiki balti sõrmkäpp.
    Dactylorhiza majalis subsp. baltica (Klinge) H. Sund. - balti sõrmkäpp
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    Dactylorhiza majalis subsp. elatior (Fr.) Hedrén & H.A.Pedersen - saaremaa sõrmkäpp (ojamaa sõrmkäpp)
      Levik maakonniti: Hiiu, Saare
    Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub = Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca
        (Wüstnei ex Boll) P. F. Hunt & Summerh.
    Dactylorhiza osiliensis Pikner = Dactylorhiza majalis subsp. elatior (Fr.) Hedrén & H.A.Pedersen
    *** Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó - lääne-sõrmkäpp
      Lokaalne hübridiseering Hiiumaal. Pikemalt "Eesti orhideede käsiraamat" lk 284-285.
    Dactylorhiza praetermissa subsp. osiliensis (Pikner) Kreutz = Dactylorhiza majalis subsp. elatior (Fr.) Hedrén & H.A.Pedersen
    Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub - Russowi sõrmkäpp
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    Dactylorhiza russowii var. elongata (Klinge) Holub = Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub
    Dactylorhiza russowii var. patula (Klinge) Holub = Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub
    Dactylorhiza russowii var. recurva (Klinge) Holub = Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub
    Dactylorhiza × ruthei (M.Schulze ex Ruthe) Soó = Dactylorhiza vironii Kreutz
    Dactylorhiza sambucina (L.) Soó - leeder-sõrmkäpp
      Levik maakonniti: Saare
    *** Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó - ahtalehine sõrmkäpp
      Geneetilised uuringud on näidanud, et välimuselt mitmete teiste sarnaste liikide (sh Russowi sõrmkäpp) eristamine pole põhjendatud. Tõenäoliselt seisavad taksonoomilised muutused ees.
    Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase - rohekas õõskeel
      Levik maakonniti: Lääne-Viru, Pärnu
    Dactylorhiza sp. (määratlus ebaselge, vajalik geneetiline uuring) - puhtu sõrmkäpp
      Levik maakonniti: Pärnu
   
  Epipactis Zinn - neiuvaip
    Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser - tumepunane neiuvaip
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades, va Põlva, Viljandi
    Epipactis helleborine (L.) Crantz - laialehine neiuvaip
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    Epipactis helleborine subsp. orbicularis (K. Richt.) E. Klein = Epipactis helleborine var. orbicularis (K.Richt.) Verm.
    Epipactis helleborine var. orbicularis (K.Richt.) Verm. - väikeselehine neiuvaip
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades, va Jõgeva, Järva, Rapla, Viljandi
    Epipactis latifolia (L.) All. = Epipactis helleborine (L.) Crantz
    Epipactis latifolia var. varians (Crantz) Asch. = Epipactis helleborine (L.) Crantz
    Epipactis latifolia var. viridans (Crantz) Asch. = Epipactis helleborine (L.) Crantz
    Epipactis latifolia var. viridiflora (Hoffm.) Wallr. = Epipactis purpurata Sm.
    Epipactis palustris (L.) Crantz - soo-neiuvaip
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    *** Epipactis purpurata Sm.
      Levik Eestis tõendamata.
    Epipactis rubiginosa (Crantz) Gaudin ex W.D.J.Koch = Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
    Epipactis viridiflora (Hoffm.) Krock. = Epipactis purpurata Sm.
   
  Epipogium Borkh. - pisikäpp
    Epipogium aphyllum Sw. - lehitu pisikäpp
      Levik maakonniti: Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Põlva, Rapla, Saare, Tartu
   
  Epipogon Ledeb.
    Epipogon aphyllus Sw. = Epipogium aphyllum Sw.
    Epipogon epipogon Kern = Epipogium aphyllum Sw.
   
  Goodyera R. Br. - öövilge
    Goodyera repens (L.) R. Br. - roomav öövilge
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
   
  Gymnadenia R. Br. - käoraamat
    Gymnadenia conopea Perard = Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
    Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - harilik käoraamat
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    Gymnadenia conopsea subsp. densiflora (Wahlenb.) K.Richt. = Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr.
    Gymnadenia conopsea var. densiflora (Wahlenb.) Hartm. = Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr.
    Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr. - tihedaõiene käoraamat
      Levik maakonniti: kinnitatud vaatlused Harju, Hiiu, Ida-Viru, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare;
levik vajab uurimist
    *** Gymnadenia nigra (L.) Rchb.f.
      Liigi esinemist mainib Luce 1823. Euroopa mäestikes leviva liigi esinemine Eestis ebatõenäoline.
    Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. - lõhnav käoraamat
      Levik maakonniti: Harju, Lääne-Viru, Rapla, Saare, Tartu
   
  Habenaria Willd. - habekäpp
    Habenaria viridis (L.) R.Br. = Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
   
  Hammarbya Kuntze - sookäpp
    Hammarbya paludosa (L.) Kuntze - harilik sookäpp
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
   
  Helleborine Mill.
    Helleborine atropurpurea (Raf.) Schinz & Thell. = Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
    Helleborine latifolia (L.) Moench = Epipactis helleborine (L.) Crantz
    Helleborine palustris (L.) Schrank = Epipactis palustris (L.) Crantz
   
  Herminium L. - muguljuur
    Herminium monorchis (L.) R. Br. - harilik muguljuur
      Levik maakonniti: Harju, Hiiu, Lääne, Pärnu, Saare, Tartu
   
  Himantoglossum Spreng.
    *** Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
      Liigi esinemist mainib Luce 1823. Lõunapoolsema levikuga. Liigi esinemine Eestis ebatõenäoline.
   
  Liparis Rich. - hiilakas
    Liparis loeselii (L.) Rich. - soohiilakas
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
   
  Listera R.Br.
    Listera cordata (L.) R.Br. = Neottia cordata (L.) Rich.
    Listera ovata (L.) R.Br. = Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.
   
  Malaxis Sol. ex Sw. - soovalk
    Malaxis diphyllos Cham. = Malaxis monophyllos (L.) Sw.
    Malaxis monophyllos (L.) Sw. - ainulehine soovalk
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    Malaxis paludosa (L.) Sw. = Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
   
  Microstylis (Nutt.) Eaton
    Microstylis monophylla = Malaxis monophyllos (L.) Sw.
    Microstylis monophyllos (L.) Lindl. = Malaxis monophyllos (L.) Sw.
   
  Neotinea Rchb. f.
    Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase - tõmmu käpp
      Levik maakonniti: Harju, Hiiu, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare, ?Võru
    Neotinea ustulata var. aestivalis (Kümpel) Tali, M. F. Fay & R. M. Bateman - tõmmu käpp (suvine varieteet)
      Levik maakonniti: Harju, Hiiu, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare, ?Võru
    Neotinea ustulata var. ustulata
      Levik maakonniti: Saare
   
  Neottia Guett. - pesajuur
    Neottia cordata (L.) Rich. - väike käopõll
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    Neottia nidus-avis (L.) Rich. - pruunikas pesajuur
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    Neottia nidus-avis var. sulphurea J.Weiss = Neottia nidus-avis (L.) Rich.
    Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. - suur käopõll
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
   
  Ophrys L. - putukõis
    *** Ophrys apifera Huds.
      Liigi esinemist mainib Luce 1823. Lõunapoolsema levikuga. Liigi esinemine Eestis ebatõenäoline.
    Ophrys arachnites Mill. = Ophrys apifera Huds.
    Ophrys arachnites (Scop.) Reichard = Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench
    Ophrys cernua L. = Spiranthes cernua (L.) Rich.
    Ophrys corallorhiza L. = Corallorhiza trifida Châtel.
    *** Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench
      Liigi esinemist mainib Luce 1823. Lõunapoolsema levikuga. Liigi esinemine Eestis ebatõenäoline.
    Ophrys insectifera L. - kärbesõis
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades, va Võru
    Ophrys insectifera var. ochroleuca = Ophrys insectifera L.
    Ophrys muscifera Huds. = Ophrys insectifera L.
    Ophrys monophyllos = Malaxis monophyllos (L.) Sw.
    Ophrys monorchis L. = Herminium monorchis (L.) R. Br.
    Ophrys myodes (L.) Jacq. = Ophrys insectifera L.
    Ophrys nidus-avis L. = Neottia nidus-avis (L.) Rich.
    Ophrys ovata L. = Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.
   
  Orchis Tourn. ex L.
    Orchis angustifolia Wimm. & Grab. = Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
    Orchis angustifolia var. russowii Klinge = Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub
    Orchis baltica (Klinge) A.Fuchs = Dactylorhiza majalis subsp. baltica (Klinge) H. Sund.
    Orchis bifolia L. = Platanthera bifolia (L.) Rich.
    Orchis conopsea L. = Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
    Orchis coriophora L. = Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
    Orchis coriophorus L. = Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
    Orchis cruenta O.F.Müll. = Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (O. F. Müll.) P. D. Sell
    Orchis fuchsii Druce = Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
    Orchis fusca Jacq. = Orchis purpurea Huds.
    Orchis globosa L. = Traunsteinera globosa (L.) Rchb.
    Orchis incarnata L. = Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
    Orchis incarnatus L. = Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
    Orchis incarnatus var. ochroleucus Wüstnei ex Boll = Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca
        (Wüstnei ex Boll) P. F. Hunt & Summerh.
    Orchis latifolia L. = Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
    Orchis latifolia subsp. baltica Klinge = Dactylorhiza majalis subsp. baltica (Klinge) H. Sund.
    Orchis latifolia var. ocroleuca = Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca (Wüstnei ex Boll)
        P. F. Hunt & Summerh.
    Orchis latifolius L. = Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
    Orchis maculata L. = Dactylorhiza maculata (L.) Soó
    Orchis maculatus L. = Dactylorhiza maculata (L.) Soó
    Orchis mascula (L.) L. - jumalakäpp
      Levik maakonniti: Harju, Hiiu, Lääne, Pärnu, Rapla, Saare, Valga, Viljandi
    Orchis mascula var. acutiflora W.D.J.Koch = Orchis mascula (L.) L.
    Orchis mascula subsp. mascula
      Levik maakonniti: Harju, Hiiu, Lääne, Pärnu, Rapla, Saare
    Orchis mascula var. obtusiflora W.D.J.Koch = Orchis mascula (L.) L.
    Orchis mascula subsp. signifera (Vest) Soó = Orchis mascula subsp. speciosa (Mutel) Hegi
    Orchis mascula subsp. speciosa (Mutel) Hegi - lõuna-jumalakäpp
      Levik maakonniti: Pärnu, Valga, Viljandi
    Orchis masculus L. = Orchis mascula (L.) L.
    Orchis militaris L. - hall käpp
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades, va Põlva, Võru
    Orchis morio L. = Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
    Orchis ovalis F.W.Schmidt = Orchis mascula subsp. speciosa (Mutel) Hegi
    *** Orchis purpurea Huds.
      Liigi esinemist mainib Luce 1823. Lõunapoolsema levikuga. Liigi esinemine Eestis ebatõenäoline.
    Orchis russowii (Klinge) Kuppf. = Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub
    Orchis sambucina Brot. = Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
    Orchis sambucinus = Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
    Orchis traunsteineri Saut. ex Rchb. = Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó
    Orchis ustulata L. = Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
    Orchis ustulata var. aestivalis Kümpel. = Neotinea ustulata var. aestivalis (Kümpel) Tali,
        M. F. Fay & R. M. Bateman
    Orchis ustulatus L. = Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
   
  Platanthera Rich. - käokeel
    Platanthera bifolia (L.) Rich. - kahelehine käokeel
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    Platanthera bifolia var. latiflora (Drejer) E.G.Camus = Platanthera bifolia (L.) Rich.
    Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. - rohekas käokeel
      Levik maakonniti: esineb kõigis maakondades
    Platanthera montana (F.W.Schmidt) Rchb. = Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
    Platanthera viridis (L.) Lindl. = Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
   
  Satyrium Sw.
    Satyrium epipogium L. = Epipogium aphyllum Sw.
    Satyrium hircinum L. = Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
    Satyrium nigrum L. = Gymnadenia nigra (L.) Rchb.f.
    Satyrium repens L. = Goodyera repens (L.) R. Br.
    Satyrium viride L. = Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
   
  Serapias L.
    Serapias ensifolia (L.f.) Murray = Cephalanthera longifolia (L.) R. M. Fritsch
    Serapias helleborine L. = Epipactis helleborine (L.) Crantz
    Serapias lancifolia Murray = Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
    Serapias latifolia (L.) Huds. = Epipactis helleborine (L.) Crantz
    Serapias longifolia L. = Epipactis palustris (L.) Crantz
   
  Spiranthes Rich.
    *** Spiranthes cernua (L.) Rich.
      Liigi esinemist mainib Luce 1823. Põhja-Ameerikas leiduva liigi esinemine Eestis ebatõenäoline.
   
  Sturmia Hoppe
    Sturmia loeselii (L.) Rchb. = Liparis loeselii (L.) Rich.
   
  Traunsteinera Rchb.
    *** Traunsteinera globosa (L.) Rchb.
      Liigi esinemist mainib Luce 1823. Lõunapoolsema levikuga. Liigi esinemine Eestis ebatõenäoline.