Eesti orhideede fotogalerii
arukäpp
püramiid-koerakäpp
valge tolmpea
punane tolmpea
Anacamptis morio
Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
kõdu-koralljuur
kaunis kuldking
vööthuul-sõrmkäpp
kahkjaspunane sõrmkäpp
Corallorhiza trifida
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
täpiline sõrmkäpp
kollakas sõrmkäpp
kuradi-sõrmkäpp
balti sõrmkäpp
D. incarnata ssp. cruenta
D. incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza maculata
D. majalis ssp. baltica
saaremaa sõrmkäpp
Russowi sõrmkäpp
leeder-sõrmkäpp
rohekas õõskeel
D. praetermissa ssp. osiliensis
Dactylorhiza russowii
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza viridis
puhtu sõrmkäpp
tumepunane neiuvaip
laialehine neiuvaip
väikeselehine neiuvaip
Dactylorhiza vironii
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
E. helleborine ssp. orbicularis
soo-neiuvaip
lehitu pisikäpp
roomav öövilge
harilik käoraamat
Epipactis palustris
Epipogium aphyllum
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
tihedaõiene käoraamat
lõhnav käoraamat
harilik sookäpp
harilik muguljuur
Gymnadenia densiflora
Gymnadenia odoratissima
Hammarbya paludosa
Herminium monorchis
soohiilakas
ainulehine soovalk
tõmmu käpp
väike käopõll
Liparis loeselii
Malaxis monophyllos
Neotinea ustulata
Neottia cordata
pruunikas pesajuur
suur käopõll
kärbesõis
jumalakäpp
Neottia nidus-avis
Neottia ovata
Ophrys insectifera
Orchis mascula
lõuna-jumalakäpp
hall käpp
kahelehine käokeel
rohekas käokeel
O. mascula ssp. speciosa
Orchis militaris
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha